Over onze school / Medewerkers / Het schoolbestuur

Het schoolbestuur

Het Don Bosco College staat onder het bestuur van:

Stichting Katholiek Onderwijs Volendam
Postbus 58
1130 AB Volendam
Telefoon: 0299-399290

Hoofd stafbureau:
De heer J.T.M. Laagland         Tel: 0299-351493

Uitvoerend bestuur:

Dhr F.H.M. de Boer                         Voorzitter                     Tel:0299-320146
Dhr T.J.A. Mooijer                       Tel:0299-401847

  
Toezichthoudend bestuur:
Mevrouw P.L.A. Kras                   Voorzitter  Tel:0299-369130
De heer E.C.J. Bond                                              
De heer C.A. Tol   Tel:0299-361750
De heer E.W.J.M. Schokker