Home

De Kerstvakantie is in aantocht

De laatse week voor de kerstvakantie is begonnen. De eerste rapporten en ouderavonden zijn geweest en vol goede moed zijn leerlingen, ouders en docenten begonnen aan het tweede trimester. Toch staan deze laatste dagen voor de vakantie meer in het licht van de naderende feestdagen, gezelligheid en het gevoel dat er een zee van vrije tijd aankomt. De aula is mooi versierd en ook in de Val van Urk is in de kleine aula de kerstsfeer voelbaar en zichtbaar.
 

Donderdagavond zal in het teken staan van onze onvolprezen Kerst-in (bakermat van vele nationale artiesten) voor alle leerlingen van de bovenbouw. Vrijdag zal het kerstprogramma voor de onderbouw o.a. bestaan uit een feestelijk ontbijt voor alle leerlingen uit de tweede klas. Zoals de traditie vereist zal er tot slot in de sporthal voor alle leerlingen weer de jaarlijks kerstbingo gehouden worden, waarvan de gehele opbrengst naar de Don Bosco school van Pater Zwarthoed in Congo gaat.
 

Na twee weken vakantie zien we iedereen hopelijk weer uitgerust en vol energie terug. Helaas geldt dat niet helemaal voor onze examenleerlingen, die de kerstvakantie ook moeten gebruiken om te studeren want al snel na 5 januari gaan zij beginnen met hun tentamenperiode C. Hen wensen we daarbij veel sterkte.

Wij wensen ouders, personeel en leerlingen een zalig kerstmis, gezellige feestdagen en een in alle opzichten goed 2015 toe.


Namens het management team,

Inger Schermer,
RectorActueel

Protocol cameratoezicht
Handleiding om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Download Informatieboekje 2014-2015
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014