home

Het DBC timmert aan de weg

De afgelopen periode stond het Don Bosco College bol van de activiteiten. Het meest in het oog springend was het verbreken van het ‘wereldrecord achteruit lopen’. Eenenzeventig klassen met in totaal 1373 leerlingen gingen van start onder toeziend oog van een notaris. Het record werd verbroken en nu staat de school vermeld in het Guinness Book of Records. Het verbreken van de recordpoging vond plaats in het kader van de jaarlijkse Goede Doelendag. Dit keer was de enorme opbrengst van ruim € 11.000,-- bestemd voor Stichting Edukans en Alpe d’HuZes. Voor beide goede doelen zetten enkele docenten en leerlingen zich in.

In april vond de kick-off plaats van de examentraining nieuwe stijl voor de moderne vreemde talen. De bekende jonge schrijver Ozcan Akyol was uitgenodigd om alle eindexamenleerlingen te bemoedigen zich intensief voor te bereiden op het centraal schriftelijk eindexamen leesvaardigheid. Akyol vertelde uit ervaring hoe belangrijk gestructureerd lezen is wanneer je een succesvol examen wilt afleggen.

In de tussentijd is opnieuw de Talentenavond zeer succesvol geweest. Zowel eerstejaars als eindejaars, van violist tot gitarist en van zanger tot performer konden hun talenten aan een volle aula tonen. We weten al jaren dat vele leerlingen bovengemiddeld getalenteerd zijn en ook deze keer was er sprake van een zeer hoog niveau.

Intussen verloopt de afbouw van de uitbreiding van het schoolgebouw zeer voorspoedig. Eind juni vindt de oplevering plaats en zal de dependance worden opgeheven. Er zijn 17 lokalen bij gekomen, voorzien van Ledverlichting, van vloerverwarming en met uitstekende klimatologische omstandigheden. Het muzieklokaal is groter uitgevoerd dan de andere lokalen en zal worden voorzien van een geheel nieuw instrumentarium. Verder zijn er extra examenlokalen gerealiseerd, een nieuw groot ondersteuningslokaal voor remedial teaching en een specifieke studieruimte voor de leerlingen. De opening zal in het begin van het schooljaar 2016/17 plaatsvinden. Dan is ook de interne verbouwing gerealiseerd. Vanaf begin juni wordt één vleugel van het gebouw opnieuw ingericht ten behoeve van de nieuwe VMBO-afdeling: Horeca Bakkerij en Recreatie. Reeds vierenveertig leerlingen hebben zich opgegeven voor de start in leerjaar drie. Ook de bestaande afdeling Zorg en Welzijn zal geheel worden gemoderniseerd. Op deze wijze willen we de vmbo-leerlingen goed opleiden voor een toekomst waar muziek in zit, nl de horeca en de zorg.

Op dit moment zijn de eindexamens begonnen. Leerlingen van atheneum tot vmbo-basisberoepsgericht zwoegen op moeilijke teksten, vraagstukken en praktijkopdrachten. Zij zijn goed voorbereid en we verwachten dan ook dat ze vrijwel allemaal zullen slagen. De leerlingen zelf hebben een voorschot genomen op het succes door een feest te organiseren. Het examenfeest op 26 mei a.s. wordt volledig onder verantwoordelijkheid van enkele leerlingen georganiseerd. Het feest wordt dus niet door school georganiseerd en de schoolleiding van het Don Bosco College draagt hier geen verantwoordelijkheid voor. Desalniettemin hopen wij dat het een geslaagde avond zal worden.

Ik wens alle leerlingen en docenten een succesvolle eindspurt toe in de komende maanden.

Jaap Braakman
rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2015-2016
Download brochure groep 8 2016-2017
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2016
Download Leerlingenstatuut 2014