Home

De eerste resultaten worden zichtbaar

Nadat we op 3 oktober een fantastisch schoolfeest hebben gehad, de werkweken naar Londen, Parijs en Berlijn weer een groot succes waren en we vol tevredenheid terugkijken op het schoolkamp voor de tweede klassen, zijn we na de herfstvakantie weer aan het serieuzere werk begonnen.

De eerste tentamenperiode voor de examenklassen is net achter de rug en door de afsluiting van het eerste trimester zullen ook de andere leerlingen weten hoe zij er voor staan. Mentoren zullen gesprekken met de leerlingen gaan voeren en zij zullen op de spreekavonden  (19 en 20 november) overleg hebben met de ouders van de examenklasleerlingen. Samen met leerlingen en ouders zal er in sommige gevallen een plan van aanpak gemaakt moeten worden om de eerste tegenvallende resultaten in de komende periode weg te werken. Ouders kunnen overigens de studievoortgang van hun kind elke dag via Magister volgen, zodat de rapportcijfers geen verrassing zijn.

De herfst heeft zijn intree gedaan, het is even gedaan met het buitenleven en dus meer tijd om eens een boek open te slaan en wat meer tijd aan schoolwerk te besteden. Voor we het weten zitten we alweer in de Sinterklaas en kerstsfeer maar gelukkig hebben we nog een aantal weken waarin hard gewerkt kan worden aan mooie kerstrapporten en een succesvolle tweede tentamenperiode.

Wij gaan in ieder geval samen ons uiterste best doen om er intensieve en vruchtbare herfstweken van te maken!

Namens het management team,

Inger Schermer,
Rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Handleiding om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Download Informatieboekje 2014-2015
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014