Home

OP WEG NAAR HET VOORJAAR

Na een drukke open avond met heel veel nieuwe gezichten, mensen die vol verwachting hun tocht door het schoolgebouw maakten, gaan we zien hoe de nieuwe vorm van inschrijving gaat werken. Een digitaal systeem gaat ervoor zorgen dat de nieuwe leerlingen rechtstreeks bij de school van keuze aangemeld worden, waarbij de adviezen van de basisschool leidend zullen zijn bij onze plaatsing in de verschillende afdelingen. Wij hopen weer veel leerlingen te mogen inschrijven en gezien de grote belangstelling afgelopen donderdagavond 5 februari hebben we daar alle vertrouwen in.

Veel aandacht zal er de komende tijd gaan naar onze ruimtebehoefte en uitbereidingsplannen van het hoofdgebouw. Wij vertrouwen op een constructieve samenwerking met de gemeente, zodat alle leerlingen binnen niet al te lange tijd gehuisvest kunnen worden binnen één eigentijdse onderwijsvoorziening.

Per 1 februari hebben we afscheid genomen van de leden van het uitvoerend bestuur in de persoon van Freek de Boer en Dik Mooijer. Wij hebben heel plezierig met hen samengewerkt en willen hen vanaf deze plaats danken voor hun tomeloze inzet en betrokkenheid. Zij hebben veel en belangrijk werk verzet voor het Don Bosco College. Hun afscheid is het gevolg van de komst van een nieuwe uitvoerend bestuurder van het SKOV, Hans van Rooijen. Wij wensen hem veel succes en plezier toe in deze nieuwe functie.

Belangrijke data in de komende weken zijn de ouderavonden voor de ouders en leerlingen van de examenklassen op 10 en 11 februari, de beroepenmiddag voor de tweede klassen en de opleidingen avond voor de derde klas en hoger op 12 februari. Na de krokusvakantie pakken we de draad weer op met de presentatieavonden van profielwerkstukken en sectorwerkstukken, tentamenperiode D en ouderavonden naar aanleiding van de rapporten voor de niet-examenklassen. De exacte data staan vermeld in onze kalender op de website. Het derde trimester zal weer de nodige energie gaan vragen van docenten en leerlingen.

Namens het management team,

Inger Schermer,
RectorActueel

Protocol cameratoezicht
Instructiefilmpje om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2014-2015
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014