Home

Het schooljaar 2014-2015 droevig begonnen

Op zondag 3 augustus ontvingen wij het droevige bericht dat onze leerlinge Lynn Veerman, net bevorderd naar 3 HAVO, was overleden.

Het was voor ons geen verrassing omdat bij Lynn in september 2013 een inoperabele hersentumor was geconstateerd. Toch bleek Lynn over een enorm doorzettingsvermogen te beschikken en in staat was zoveel mogelijk vol levenslust de school te bezoeken. Wij hadden allen de hoop dat ze nog wat langer van dit leven zou mogen genieten. Het heeft niet zo mogen zijn.

Wij nemen afscheid van een vrolijke levenslustige en zeer geliefde leerlinge, die met hulp van een schare vriendinnen en klasgenoten, haar mentor, docenten en de afdelingsleider tot lang in het schooljaar 13-14 het onderwijs op het DBC heeft gevolgd.

Wij wensen haar ouders, zusje Anna en allen die haar lief hadden heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. In een later stadium zullen wij haar ook op school nog herdenken.

Namens het management team,

Inger Schermer,
Waarnemend rector


Actueel


Handleiding om u via Magister aan te melden voor de ouderavond examenklassen
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister voor ouders

Download Informatieboekje 2014-2015
Download Informatieboekje groep 8 2014-2015
Download schoolgids 2013-2014
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014