Home

Een goed begin

Het doet een mens goed dat alle leerlingen en docenten veilig en wel zijn teruggekeerd na de vakantieperiode. Gelukkig hebben zich tijdens die zes weken geen belangrijke onvoorziene zaken voor gedaan. Aan het einde van het afgelopen schooljaar hebben we een aantal collega’s uitgezwaaid, die soms al tientallen jaren aan de school verbonden waren. Vlak voor of in de vakantie zijn alle vacatures vervuld zodat er met een volledig lesrooster kan worden begonnen. We heten dertien nieuwe collega’s welkom en via coaching worden zij ingevoerd in onze manier van werken. Dat betekent dat we uitgaan van een positieve benadering van leerlingen, van activerende werkvormen en van onderwijs op maat naar de mogelijkheden die een kind heeft. Helaas heeft één docent tijdens de vakantie het besluit genomen om op een andere school te gaan werken, waardoor we onverwacht te maken kregen met een vacature voor het vak tekenen. We hopen zo snel mogelijk ook dit lesrooster compleet in te kunnen vullen.

Voor de leerlingen zijn er twee verbeteringen doorgevoerd tijdens de vakantieperiode. De indeling van de fietsenstalling is – mede op verzoek van de leerlingen – gewijzigd. Er is nu een scheiding aangebracht tussen het voetgangersverkeer en het fietsverkeer. Dit biedt duidelijkheid en veiligheid.

Ook is het hele computersysteem veranderd. Leerlingen krijgen nu de beschikking over eigen opslagruimte ‘in the cloud’. Dat wil zeggen dat ze buiten school zowel via de laptop, tablet of smartphone hun data kunnen benaderen.

Bijna alle bestelde schoolboeken zijn tijdig aangeleverd en de kleine nazending wordt binnen enkele weken verwacht zodat alle voorwaarden voor een goed onderwijsjaar zijn vervuld. Wij streven naar goede prestaties en naar een vriendschappelijke, veilige omgang binnen onze school zodat alle partijen tevreden kunnen zijn over de kwaliteit van dit schooljaar. Natuurlijk hopen we dat het een fijn jaar wordt, waarbij leerlingen zich thuis voelen, zich uitgedaagd voelen om zichzelf te ontwikkelen en vele succeservaringen mogen bleven.

Ik spreek de wens uit dat docenten en leerlingen elkaar respecteren en werken aan eigen ontwikkeling en daarbij ook een bijdrage mogen leveren aan een zorgzame en duurzame samenleving.

Jaap Braakman
Rector 

Actueel

Enquête over website DBC

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek                         
Handleiding Magister 6 voor ouders
Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2017-2018
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2016-2017
Vacatures 2017 -2018
Download Leerlingenstatuut 2017
Normering 2016 -2017