Home

Geslaagd

Voor velen is de wedstrijd gelopen en de uitslag bekend. De kaarten zijn inmiddels geschud, er zijn heel veel winnaars en helaas zijn er ook enkele verliezers. We kunnen honderden leerlingen feliciteren en een aantal zullen we moeten troosten. In de eerste plaats wil ik benadrukken dat er weer heel veel inspanning is verricht door zowel leerlingen als docenten en daarvoor past alleen maar dank.

De definitieve resultaten zijn als volgt:
  • Vmbo basisberoepsgericht: 100% geslaagd
  • Vmbo kaderberoepsgericht:100% geslaagd
  • Vmbo gemengd / theoretisch: 99% geslaagd
  • Havo: 81% geslaagd
  • Vwo:  89% geslaagd
Het is veel leeringen gelukt om in het 2e tijdvak toch nog hun diploma te halen. Het totale slagingpercentage zit hiermee op 92%. Iedereen van harte gefeliciteerd.

De examentijd is een hele belangrijke tijd voor examenleerlingen, maar er gebeurt veel meer dat waardevol is voor de vorming van leerlingen. Vele groepen leerlingen zijn naar het buitenland afgereisd om in aanraking te komen met andere culturen en om kennis te maken met een taalomgeving, die aansluit bij wat op school is geleerd. In dit kader hebben zowel leerlingen van vwo, havo als vmbo een bezoek gebracht aan Rome, Parijs, de Ardennen, Berlijn en Londen.

We willen op deze manier leerlingen stimuleren om hun horizon te verbreden en hierdoor een bijdrage leveren aan het wereldburgerschap. Dit burgerschap bevorderen we ook doordat alle leerlingen een maatschappelijke stage vervullen. Hoewel deze niet meer verplicht is gesteld door de overheid, vinden wij het waardevol dat leerlingen in aanraking komen met aspecten van het maatschappelijk leven die niet altijd voor de hand liggen. Heel veel organisaties en verenigingen rekenen intussen op die bijdrage van onze leerlingen en voor de laatsten gaat vaak een onbekende wereld open. Om dezelfde reden gaan we met leerlingen op bezoek bij de Tweede kamer. Verder doen we mee aan twee van de zestien onderdelen van de grootste schoolsportcompetitie van Nederland (Olympic Moves) en gaan alle leerlingen van de onderbouw mee op excursie naar onze hoofdstad.

Zowel wat betreft kennis en vaardigheden, als wat betreft houding en ervaring willen we van onze leerlingen echte wereldburgers maken. Een diploma is een eerste vereiste, maar ervaring opdoen in de maatschappij is net zo hard nodig om goed te kunnen functioneren tijdens je vervolgopleiding, om zo op verantwoordelijke wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijke leven.


Jaap Braakman
Rector 

Actueel

Enquête over website DBC

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek                         
Handleiding Magister 6 voor ouders
Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2017-2018
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2016-2017
Vacatures 2017 -2018
Download Leerlingenstatuut 2017
Normering 2016 -2017