home

Op naar het tweede trimester

De eerste weken vol kennismakingsavonden en voorlichtingsavonden zijn voorbij en de brugklassers hebben hun weg binnen de school gevonden. We kijken uit naar het schoolkamp van de tweedeklassers en de werkweken van HAVO 4 en Atheneum 4.

De palen zijn in de grond geslagen voor de bouw van onze nieuwe vleugel, de overlast hiervan is tot nu toe minimaal en de werkzaamheden liggen op schema. De leerlingen zijn ook min of meer gewend geraakt aan de tijdelijke fietsenstallingen.

Ook is er een eerste tussenrapportage geweest en naar aanleiding daarvan hebben sommige mentoren ouders moeten bellen om te praten over de resultaten van hun kind.

Na de herfstvakantie zal de eerste tentamenperiode van dit schooljaar voor de examenklassen beginnen. Kort daarna zullen de ouderavonden over de behaalde tentamenresultaten volgen. De overige leerlingen zullen na de afsluiting van het eerste trimester, halverwege november, weten hoe zij er voor staan. Er zal dan in sommige gevallen een plan van aanpak gemaakt worden met leerlingen en ouders om de eerste tegenvallende resultaten in het volgende trimester weg te werken. Ouders kunnen overigens de studievoortgang van hun kind elke dag via Magister volgen, zodat de rapportcijfers geen verrassing zijn.

De herfstvakantie is het startsein voor de periode van het jaar waarin we vaker binnen zijn dan buiten. Hierdoor krijgen de leerlingen meer tijd om intensief aan school te werken en eens een leesboek open te slaan.

U merkt het al, de tijd vliegt voorbij. Voor we het weten zitten we alweer in de Sinterklaas- en kerstsfeer. Gelukkig hebben we nog een aantal weken, waarin hard gewerkt kan worden aan mooie kerstrapporten en een succesvolle tweede en derde tentamenperiode.

Wij gaan in ieder geval samen ons uiterste best doen om er een intensieve en vruchtbare periode van te maken!


Namens het M-team,

Inger Schermer,
rectorActueel

Protocol cameratoezicht
Instructiefilmpje om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2015-2016
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2015
Download Leerlingenstatuut 2014