Praktische Informatie / Examenzaken / Tussentijdse schoolexamens

Tussentijdse schoolexamens

Schooljaar 2017-2018


Deeltentamen Biologie
Klas:B3D
Onderwerp: Erfelijkheid en evolutie
Datum: 20-12-2017 (2e lesuur)
Lokaal: 213
Duur: 50 minuten
Examinator: K van der Lingen (LI)


Deeltentamen Biologie
Klas:B3C
Onderwerp: Erfelijkheid en evolutie
Datum: 20-12-2017 (5e lesuur)
Lokaal: 215
Duur: 50 minuten
Examinator: E Beliën (BN)

Deeltentamen Maatschappijkunde 4KB
Onderwerp: criminaliteit kader hfdst. 1 t/m4 en basis hfdst. 1 t/m5
Datum: 15-12-2017 (2e lesuur)
Duur: 50 minuten
Lokaal: 260
Examinator: B Enters (ES)

Deeeltentamen AK cluster: GT4AKD
Onderwerp: C4 Module H6 Water
Inhoud van het schoolexamen: H6 Paragraaf 2,3,4,6,7,8,13 en de Topografie van het Midden-Oosten en China
Datum en tijdstip: maandag 18/12/2017 14.15-15.05
Lokaal van afname: 104
Examinator: W Schipper (WS)

Deeltentamen SK 4GT
Onderwerp: CD
Datum en tijdstip: 24 januari 2018 het 1e en 2e uur
Lokaal van afname: 202
Examinator: R Hottrntot (HT)