Over ons onderwijs / Overstapregelingen

Overstapregelingen

Overstapregelingen voor leerlingen met een diploma 4 gt en 5 havo

Overstap van 4 gt naar 4 havo
Met een VMBO-diploma gemengde leerweg of theoretische leerweg, kan een leerling toegelaten worden tot 4 HAVO, als er aan de volgende toelatingseisen voldaan wordt.

Toelatingseisen voor leerlingen van het Don Bosco College
1. De zes vakken op het VMBO met een centraal examen moeten minimaal worden afgesloten met één zes en de rest zeven.
2. Een leerling moet hebben deelgenomen aan een ‘inhaalprogramma voor overstappers’. Dit inhaalprogramma wordt georganiseerd in het tweede semester van het examenjaar VMBO voor het vak Wiskunde. Indien een leerling niet deelneemt aan dit inhaalprogramma, dient de leerling dit vak af te sluiten met minimaal een 7.
3. Eisen aan het vakkenpakket op het VMBO:
• Voor de overstap naar het profiel C&M is Duits of Frans verplicht.
• Voor de overstap naar het profiel E&M is Wiskunde verplicht.
• Voor de overstap naar het profiel N&G zijn Wiskunde en Nask-2 verplicht. Er moet voor zowel Wiskunde als Nask-2 een 7 gehaald worden.
• Voor de overstap naar het profiel N&T zijn Wiskunde, Nask-1 en Nask-2 verplicht. Er moet voor zowel wiskunde als Nask-1 en Nask-2 een 7 gehaald worden.

Toelatingseisen voor leerlingen van buiten het Don Bosco College
Aan deze leerling wordt dezelfde eisen gesteld als aan de "eigen" leerlingen. Omdat deze leerling niet aan het inhaalprogramma heeft deelgenomen, moet deze leerling wiskunde met minimaal een 7 hebben afgesloten.

Overstap van 5 HAVO naar 5 VWO
Leerlingen met een diploma 5 HAVO kunnen toegelaten worden tot 5 VWO. Voor vakken uit 4 VWO die ze gemist hebben in hun HAVO-pakket moeten ze een inhaalprogramma volgen. Voor de vakken maatschappijleer, CKV en ANW wordt vrijstelling verleend. Bij de beoordelingen voor deze vakken komt op vwo-cijferlijst te staan: “vrijstelling”. De uiteindelijke beslissing voor toelating tot 5 VWO ligt bij de directie.