Over ons onderwijs / Vakken / Aardrijkskunde

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is niet alleen maar topografie. Natuurlijk gaat het ook over plaatsen, maar dan nog veel meer over de bijzonderheden van deze plaatsen, de verschillen en overeenkomsten tussen plaatsen en de processen die deze plaatsen veranderen.

De kern van het vak... De kern is dat bij aardrijkskunde naar de aardse ruimte wordt gekeken. Bij aardrijkskunde kijk je bijvoorbeeld ook naar verschillende schalen, waarbij je kunt inzoomen of uitzoomen tussen de mondiale (wereld) schaal en de nationale of lokale schaal (straat of buurt). Hoe je naar deze stukjes aarde kijkt kan wisselen. Soms bekijk je het vanuit een economische invalshoek, soms via een politieke of ecologische of zelfs combinaties van invalshoeken. Veel heeft namelijk met elkaar te maken. Bij aardrijkskunde leer je dit in te zien en te begrijpen. Eigenlijk leer je veel te begrijpen van wat er om je heen en met jou gebeurt. De oogkleppen gaan weg. Dat maakt jouw denken en handelen ook veel nuttiger en effectiever.
Aardrijkskunde is nog veel meer. Het kan over bijna alles gaan, maar dat kunnen we nooit allemaal behandelen! De belangrijkste thema’s met aardrijkskunde zijn:
  • Het Nederlandse landschap
  • Natuurgeweld, zoals aardbevingen, vulkanisme, overstromingen en tornado’s
  • Klimaatveranderingen. Wat zijn de oorzaken,gevolgen en oplossingen?
  • Milieuvervuiling van lucht, water en bodem
  • Het Nederlandse gevecht tegen wateroverlast
  • De ruimtelijke inrichting van Nederland vroeger, nu en in de toekomst
  • Migranten, vluchtelingen en een multiculturele samenleving
  • Internationale samenwerking en de plaats van Nederland in de EU 
  • Mondiale welvaartsverdeling, armoede en de gevolgen hiervan voor mens en milieu
  • Wat gebeurt in jouw directe leefomgeving en welke gevolgen dit heeft voor jou?

Je leert een hoop informatie met de juiste middelen te verzamelen en te verwerken. Je gaat ook zelf naar buiten waarnemingen doen en onderzoeken. Kortom, je gaat werken met niet alleen boeken, maar ook met het internet, kaarten, satellietbeelden, luchtfoto’s, grondboren en ander instrumentarium. Uiteraard leer jij ook hoe je aardrijkskundige informatie kunt maken en geven, zoals werkstukken, posters, kaarten, PowerPoint presentaties en filmpjes.