Over ons onderwijs / Vakken / Duits

Duits

Met ongeveer 105 miljoen ‘moedertaalsprekers’ is het Duits (na het Russisch) de meest gesproken taal van Europa. Het is de officiële staatstaal in Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein en een officiële taal in Luxemburg, België (Oostkantons) en Italië (Zuid-Tirol).

Duits is in Europa een belangrijke handelstaal.
Wie op school goed Duits heeft geleerd, heeft in de landen om ons heen en in contacten met mensen in die landen, een streepje voor. Naarmate de Europese eenwording verder gaat, wordt Duits dus steeds
meer een essentieel onderdeel van onze intellectuele bagage.


Op het Don Bosco College wordt Duits vanaf leerjaar 1 gegeven. Leerlingen leren het Duits actief en passief spreken, lezen, verstaan en schrijven.
Ook besteden wij veel aandacht aan Duitstalige literatuur en poëzie.