Praktische Informatie / Financiën / Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Leerlingen en stagiaires van het Don Bosco College zijn automatisch verzekerd tegen de niet-materiële kosten van eventuele ongevallen tijdens schooltijd.

De uitkeringen zijn:
€    2.500,00 Uitkering bij overlijden;
€    25.000,00 Maximale uitkering bij algehele, blijvende invaliditeit;
€    1.000,00 Maximaal bij geneeskundige kosten;
€    1.000,00 Maximaal bij kosten van tandheelkundige hulp per element

De genoemde dekkingen zijn slechts van kracht voor zover de kosten niet verhaalbaar zijn uit hoofde van enige andere voorziening.

N.B.: Leerlingen zijn niet verzekerd voor materiële schade, opgelopen tijdens schooltijd.