Over ons onderwijs / Begeleiding / Afdelingsleiders en coordinatoren

Afdelingsleiders en coordinatoren

Afdelingsleiders en coördinatoren hebben een organisatorische functie binnen de afdeling waar zij over gaan. Zij zijn aangesteld om samen met een conrector en de mentoren richting te geven aan het onderwijs. De afdelingsleiders en coördinatoren organiseren de uitwisseling van informatie tussen directie, mentoren, vakdocenten en eventueel de ouders.

Zij coördineren o.a.:
  • Leerlingbegeleiding.
  • Studiebegeleiding/studielessen.
  • Plaatsing van leerlingen in samenspraak met de mentor en de conrector van de leerlingbegeleiding.
  • Excursies/werkweken/buitenschoolse activiteiten.
  • Algemene ouderavonden.
  • Rapportvergaderingen.

De afdelingsleiders zijn:
Leerjaar 1, 2 VMBO en TH1: Mevrouw J. Hendrickx
Leerjaar 1,2 HAVO/VWO en TH2: De heer B. van ’t Ende
Leerjaar 3 en 4 VMBO: Mevrouw C. de Waard
Leerjaar 3, 4, 5 en 6 VWO: De heer H. Rollingswier
Leerjaar 3, 4, 5 HAVO De heer D van Domselaar
Coördinator Zorg/veiligheid: De heer A. van Droffelaar
Assistent afdelingsleider: Mevrouw K. Post