Over onze school / Onze geschiedenis / De nieuwjaarsbrand / Na de ramp

Na de ramp

De eerste week
De start van de lessen
De eerste maanden
De examens
Extra faciliteiten
Het nieuwe schooljaar
Herdenkingsviering
Het gedenkraamDe eerste week
Op 2 januari werd duidelijk dat ongeveer 200 leerlingen aanwezig waren in het rampcafé. Ongeveer 100 leerlingen waren in meer of mindere mate gewond geraakt.

De school heeft daarop, ondanks dat het kerstvakantie was, zo snel mogelijk de deuren geopend om alle directe of indirecte slachtoffers op te vangen. Tenslotte is de drempel naar de eigen school erg laag en kon vanuit een bekende setting de eerste slachtofferhulp aangeboden worden.

De school had inmiddels 3 leerlingen verloren: Ruud Steur uit MAVO-4 en uit het tweede brugjaar Liesbeth Buys en Sharon Sombroek. Ook verloor de school 3 oud-leerlingen, die pas 1 of 2 jaar onze school hadden verlaten.

De start van de lessen
Toen op 8 januari het nieuwe trimester officieel begon, deed de school dat met een indrukwekkende herdenkingsviering en een speciaal programma van verwerking in de klas met de eigen mentor. Er lagen op dat moment nog ongeveer 70 leerlingen in diverse ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Velen waren er zo ernstig aan toe dat er nog voor hun leven gevreesd werd. Vooral de derde klassen van alle afdelingen waren zwaar getroffen. Het bleek bovendien dat er vanaf het derde leerjaar geen enkele klas compleet was. In elke klas zaten wel een of meerdere slachtoffers.

In de week daarop volgend stierven er nog twee leerlingen: Peter Veerman uit HAVO-4 en Christin Grossman uit VBO-3. Beiden werden herdacht tijdens persoonlijke herdenkingsvieringen op school.

De eerste maanden
De school kreeg nu te maken met een grote groep getraumatiseerde leerlingen, die zich anders gedroegen dan ervoor. Het "gewone" lesprogramma kon niet meer afgewerkt worden, maar het onderwijs moest wel doorgaan.
Een voorlichtingsprogramma over brandwonden en hoe om te gaan met leerlingen die daardoor gehavend zijn, films van ernstig verminkte leerlingen en pedagogisch-didactische vaardigheidscursussen hebben personeel en leerlingen proberen voor te bereiden op het
veranderde schoolleven.

De examens
Schoolexamens en schoolonderzoeken zijn aangepast. Er is een grote hoeveelheid herkansingsmogelijkheden aangeboden om leerlingen zo veel mogelijk kansen te geven.

In overleg met de CEVO en de staatsexamencommissie zijn extra mogelijkheden geschapen om zo veel mogelijk leerlingen de kans te geven toch hun examen te halen. Schoolexamens en schoolonderzoeken werden aangepast. Er werd een grote hoeveelheid herkansingsmogelijkheden aangeboden om leerlingen zo veel mogelijk kansen te geven. In overleg met de CEVO en de staatsexamencommissie kregen de gehandicapte leerlingen extra faciliteiten en werd voor alle examenleerlingen de beschikbare tijd per vak met 30 - 60 minuten verlengd. In verband met het geringe concentratievermogen van veel leerlingen, mochten zij bovendien kiezen of zij een tweede examen op dezelfde dag wilden uitstellen en daarvoor in de plaats een staatsexamen maken.

Het gevolg van de aanpassingen en de enorme inzet van de leerlingen zorgden ervoor, dat er gelukkig wat te vieren was in Volendam: Op de HAVO en het VBO was iedereen geslaagd, op het VWO was slechts 1 leerling gezakt en op de MAVO 3 leerlingen.

Extra faciliteiten
Verder konden wij opgelucht ademhalen, toen we vernamen, dat het ministerie de school in de komende 6 jaar financieel substantieel tegemoet komt. Wij konden daardoor onder anderen veel nieuw personeel aannemen en de mentoren extra faciliteiten geven om de opvang van de leerlingen goed in te vullen. Tevens kon de uitbereiding van het schoolgebouw voorzien worden van extra aanpassingen.

Het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar werd positief tegemoet gezien, maar helaas hebben wij in de vakantie toch weer afscheid moeten nemen van een leerlinge: Anja Kok uit HAVO/Ath-3. We hadden zo gehoopt, dat we zouden kunnen starten met alle leerlingen weer terug op school. Nu begon het schooljaar daardoor wederom met een indrukwekkende herdenkingsdienst, dit maal voor Anja.

Hoopvol is wel dat bijna alle gewonde leerlingen terug zijn op school. Nog 2 leerlingen verblijven in Heliomare, maar ook daarvan verwachten we, dat zij binnen enkele weken weer af en toe aanwezig zullen zijn.

Herdenkingsviering
De ramp nog lang geen geschiedenis. In januari 2002 is er een dienst op school geweest en is daarna de hele school in een stille tocht naar het kerkhof getrokken. In januari 2003 2004 en 2005 zijn er een zeer waardevolle gedachtenisvieringen geweest waarin velen met gedichten, zang en muziek hebben laten merken hoezeer de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand nog in onze gedachten leven.

Enkele foto's die tijdens de herdenkingsviering van 2003 gemaakt zijn:
Gedenkraam
Op 4 november 2005 is een gedenkraam onthuld ter herinnering aan de nieuwjaarsramp.