Over ons onderwijs / Brede opzet met veel keuzemogelijkheden

Brede opzet met veel keuzemogelijkheden

Het Don Bosco College is een scholengemeenschap met drie verschillende schooltypes. Door deze brede opzet zijn er volop keuze- en doorstroommogelijkheden. In het brugjaar (1e jaar) maken leerlingen kennis met diverse vakken en niveaus. Daarna bepaalt de school, in overleg met de ouders, de keuze van het schooltype.De beschikbare schooltypes (afdelingen) zijn:
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO (Atheneum) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs