Over ons onderwijs / Vakken / PAO

PAO

De w van vwo

Wanneer je met een vwo-advies (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) op de middelbare school komt, verwacht je ook dat het onderwijs goed aansluit bij het wetenschappelijk onderwijs. Op het Don Bosco College wordt hier veel aandacht aan besteed met een doorlopende, interdisciplinaire en vakoverstijgende leerlijn.

De havo/vwo leerlingen krijgen vanaf het eerste leerjaar het vak Pre-Academisch Onderwijs, oftewel PAO. Bij PAO staat het onderzoek centraal. In dit vak komen onder andere onderzoekvaardigheden, kennis over onderzoek, samenwerking en communicatie aan bod.

Je zult op een praktische manier leren hoe je een onderzoek opzet, uitvoert en vastlegt in een verslag of een presentatie. Er zijn daarom ook geen proefwerken, alleen praktische opdrachten waarop je wordt beoordeeld.

Bij PAO kun je je creativiteit kwijt in de onderzoeken, leer je kritisch te zijn en word je nieuwsgierigheid geprikkeld.

De vaardigheden die je hier aanleert zijn direct toepasbaar binnen de andere vakken, komen van pas bij het leven buiten de school en zijn te gebruiken in je toekomst.

Modules PAO voor klas 1
Klas1 Project 1 Project 2 Project 3   
Project 4
Algemene
vaardigheid
Wat is wetenschap Wetenschappelijk
verslag schrijven
Presenteren in PPT         Samenwerken + wetensch. verslag + presentatie
Onderzoeks
vaardigheid
Observeren Bronnenonderzoek Data verwerken Excel Eigen onderzoek + data verwerken

Wetenschapsweek
Naast bovenstaande modules vindt jaarlijks de wetenschapsweek plaats waarin je:
  •  aan de slag gaat met een vakoverstijgend en interdisciplinair project;
  •  je kritische houding en academische vaardigheden toe gaat passen;
  •  een wetenschapper van dichtbij meemaakt;
  •  data gaat verzamelen voor een eigen onderzoek;
  •  je kunt oriënteren op een vervolgopleiding;
  •  op excursie gaat

Video: Introductie PAO