Praktische Informatie / Regels en afspraken / Schade aan bezittingen

Schade aan bezittingen


Wanneer er schade aan voorwerpen (jassen, tassen, fietsen, mobiele telefoons e.a.) op het grondgebied van de school geconstateerd wordt, blijft de leerling daar zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor tenzij de schade is veroorzaakt door het niet of slecht functioneren van schoolmaterialen.

Nadrukkelijk vermelden wij hierbij dat schade of wegraken van mobiele telefoons uit de lokalenmandjes NIET voor rekening van de school komt. De leerling heeft immers de keuze om de telefoon in zijn kluisje of aan het begin van de les in zijn schooltas te stoppen. Schade veroorzaakt door medescholieren moet via de ouders van die medescholier verhaald worden.