Over onze school / Onze geschiedenis / De nieuwjaarsbrand / Opvang

Opvang van leerlingen na de nieuwjaarsbrand

Begeleidingslessen
Tijdens het eerste half jaar na de brand hebben veel leerlingen studiebegeleiding gehad van oud-leerlingen. Deze oud-leerlingen zijn leden van de Volendamse studentenvereniging ‘t Schippertje. Zij hadden aangeboden onze huidige leerlingen belangeloos te ondersteunen in de avonduren. Dit bleek een groot succes. Er werd gretig gebruik van gemaakt.

In het schooljaar 2001/2002 hebben zij zich weer beschikbaar gesteld, maar nu voor de leerlingen die door hun langdurige verblijf in ziekenhuis en revalidatiecentra veel achterstand hebben opgelopen. Zij zullen deze leerlingen voor als nog thuis gaan begeleiden.

Extra begeleiding gewonde leerlingen
Er is in het schooljaar 2001 - 2002 een nieuwe conrector aangesteld, die onder meer de organisatie van de studiebegeleiding van alle fysiek of psychisch gewonde leerlingen in zijn takenpakket heeft.

Hij zal met deze leerlingen individuele trajecten afspreken, de contacten onderhouden met de mentoren, vakdocenten en de ziekenhuisscholen. Verder zal hij de contacten onderhouden met de leden van 't Schippertje en deze inschakelen, wanneer leerlingen extra begeleiding thuis nodig hebben.

De mentor
Het mentoraat heeft er een enorme taak. Dankzij de extra financiële middelen van de overheid, hebben de mentoren van gewonde leerlingen extra uren gekregen voor het uitoefenen van deze taak. Om hun professionaliteit nog te vergroten zullen er regelmatig cursussen en begeleidingsgesprekken plaatsvinden, waarbij het vergroten van kennis en omgaan met sociaal-emotionele problemen centraal staat.

In de afgelopen jaren is gebleken dat ons goed functionerend mentoraat van levensbelang is geweest bij de opvang van alle gewonde en getraumatiseerde leerlingen. Het is daarom een prioriteit geweest bij de verdeling van uren en de organisatie van de leerlingbegeleiding in de laatste schooljaren. De (psychische) wonden zijn nog lang niet geheeld en persoonlijke aandacht en opvang is daarbij essentieel.